Biuletyn Informacji Publicznej  Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Kierownik
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Redakcja Biuletynu
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zakres działania strona główna 
Zakres działania
Cele i zadania OSiR 

Przedmiotem działalności jednostki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie pływalni.

 
Informację zaktualizowano 2014-11-24 12:27:46, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
wersja do druku