Biuletyn Informacji Publicznej  Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Kierownik
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie jednostki
Budżet
Zakres działania
Inne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Redakcja Biuletynu
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 
Informacje bieżące
Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w
sprawie określenia zasad korzystania (w tym
transportu załadunku, rozładunku) ze sprzętu
kajakowego będącego w dyspozycji Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Połańcu a także opłat za
ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób. 
 Zarządzenie Nr 55.2015 z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze sprzętu kajakowego będącego w dyspozycji OSiR w Połańcu a także opłat za ubepieczenie i obsługę ratowniczą.pdf
Informację zaktualizowano 2015-07-21 11:54:42, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie określenia
zasad korzystania (w tym transportu, załadunku,
rozładunku) ze sprzętukajakowego będącego w
dyspozycji OSiR w Połańcu, a także opłata za
ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób, 
 Zarządzenie nr 78.2014 w sprawie określenia zasad korzystania (w tym transportu, załadunku, rozładunku) ze sprzętukajakowego będącego w dyspozycji OSiR w Połańcu, a także opłata za ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób,.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:15:11, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie ustalenia
wysokości opłati określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 22.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłati określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:10:54, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie ustalenia
wysokości opłati określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 21.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłati określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:08:54, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w
postaci łyżew i kasków na lodowisku przy OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 4.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w postaci łyżew i kasków na lodowisku przy OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:06:25, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu
rekreacyjnego będącego z zarządzie OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 51.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu rekreacyjnego będącego z zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:03:42, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie wysokości
opłatat i określenia sposobu ich ustalania za
korzystanie z zajęć rekreacyjnych Aqua Aerobiku,
Aqua 4+, Aqua 6+ prowadzonych przez OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 22.2012 w sprawie wysokości opłatat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zajęć rekreacyjnych Aqua Aerobiku, Aqua 4+, Aqua 6+ prowadzonych przez OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 14:56:34, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określania sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 5.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określania sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 14:45:51, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Informacja o wyniku naboru 
 Informacja o wynikach naboru
Informację zaktualizowano 2013-01-10 14:38:30, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Ogłoszenie nr 1/2012 - Nabór na stanowisko -
główny księgowy OSiR Połaniec 
 Nabór na stanowisko - główny księgowy OSiR Połaniec
Informację dodano 2012-12-17 14:08:32, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak, autor: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
NR 5/2012 
 Zarzadzenie_nr5_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-02-16 14:58:24, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
wersja do druku