osir.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Informacje bieżące strona główna 
Informacje bieżące
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
NR 5/2012 
 Zarzadzenie_nr5_2012.pdf
Informację zaktualizowano 2012-02-16 14:58:24, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Ogłoszenie nr 1/2012 - Nabór na stanowisko -
główny księgowy OSiR Połaniec 
 Nabór na stanowisko - główny księgowy OSiR Połaniec
Informację dodano 2012-12-17 14:08:32, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak, autor: Karolina Koper-Adamczak
Informacja o wyniku naboru 
 Informacja o wynikach naboru
Informację zaktualizowano 2013-01-10 14:38:30, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określania sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 5.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określania sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 14:45:51, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 22/2012 w sprawie wysokości
opłatat i określenia sposobu ich ustalania za
korzystanie z zajęć rekreacyjnych Aqua Aerobiku,
Aqua 4+, Aqua 6+ prowadzonych przez OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 22.2012 w sprawie wysokości opłatat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zajęć rekreacyjnych Aqua Aerobiku, Aqua 4+, Aqua 6+ prowadzonych przez OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 14:56:34, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 51/2012 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu
rekreacyjnego będącego z zarządzie OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 51.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z zewnętrznego basenu rekreacyjnego będącego z zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:03:42, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie ustalenia
wysokości opłat i określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w
postaci łyżew i kasków na lodowisku przy OSiR w
Połańcu 
 Zarządzenie nr 4.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat i określenia sposobu ich ustalania za korzystanie ze sprzętu sportowego w postaci łyżew i kasków na lodowisku przy OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:06:25, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie ustalenia
wysokości opłati określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 21.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłati określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:08:54, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie ustalenia
wysokości opłati określenia sposobu ich
ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów
sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie
OSiR w Połańcu 
 Zarządzenie nr 22.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłati określenia sposobu ich ustalania za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie OSiR w Połańcu.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:10:54, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 78/2014 w sprawie określenia
zasad korzystania (w tym transportu, załadunku,
rozładunku) ze sprzętukajakowego będącego w
dyspozycji OSiR w Połańcu, a także opłata za
ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób, 
 Zarządzenie nr 78.2014 w sprawie określenia zasad korzystania (w tym transportu, załadunku, rozładunku) ze sprzętukajakowego będącego w dyspozycji OSiR w Połańcu, a także opłata za ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób,.pdf
Informację dodano 2014-11-24 15:15:11, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. w
sprawie określenia zasad korzystania (w tym
transportu załadunku, rozładunku) ze sprzętu
kajakowego będącego w dyspozycji Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Połańcu a także opłat za
ubezpieczenie i obsługę ratowniczą osób. 
 Zarządzenie Nr 55.2015 z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze sprzętu kajakowego będącego w dyspozycji OSiR w Połańcu a także opłat za ubepieczenie i obsługę ratowniczą.pdf
Informację zaktualizowano 2015-07-21 11:54:42, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - osir.bip.umig.polaniec.pl