osir.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Zakres działania strona główna 
Zakres działania
Cele i zadania OSiR 

Przedmiotem działalności jednostki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie pływalni.

 
Informację zaktualizowano 2014-11-24 12:27:46, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - osir.bip.umig.polaniec.pl