osir.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Informacje nieudostępnione strona główna 
Informacje nieudostępnione
```` 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek,  zgodnie z  art. 10 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)  o dostępie do informacji publicznej. 

 Formularz wniosku o udostępnienie informacji.doc
Informację zaktualizowano 2015-07-21 13:30:50, wprowadzający: Karolina Koper-Adamczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - osir.bip.umig.polaniec.pl